Thân cây hóa thạch bị chôn vùn dưới một thảm cỏ. (Ảnh: Rodolfo Salas Gismondi).

Phát hiện cây hóa thạch 10 triệu năm tuổi quý hiếm

Thân cây hóa đá khổng lồ được tìm thấy tại Peru tiết lộ môi trường trên dãy Andes thay đổi mạnh mẽ trong hàng triệu năm qua. Hóa thạch thực vật hiếm, ước tính khoảng 10 triệu năm tuổi, được...