Những hiểu biết cần có về ung thư vòm họng

Những hiểu biết cần có về ung thư vòm họng

CafeSo.Net - Ung thư vòm họng (vòm họng còn gọi là vòm hầu hay họng trên) là một dạng ung thư xuất phát từ các tế bào biểu mô ở vùng vòm họng (phần cao nhất của họng, có hình...