Vườn quốc gia Yellowstone - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Vườn quốc gia Yellowstone – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

CafeSo.Net - Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Yellowstone của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1978. Vườn quốc...